Programe de cercetare
 

On behalf of the National Institute for Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Balș”, the European HIV/AIDS and Infectious Diseases Academy, the “Prof. Dr. Matei Balș” Foundation and the Society for Infectious Diseases and HIV/AIDS (SIDHA), I have the pleasure of inviting you to the 10th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Balș”, to be held in Bucharest, between 15-17 October 2014. Event web-site...


GERMS (ISSN 2248-2997, ISSN-L 2248-2997) is a peer-reviewed English-language infectious diseases journal, published online quarterly (March, June, September, December) by the National Institute of Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Balş”, Romania, and the European HIV/AIDS and Infectious Diseases Academy. The Journal aims to provide access to knowledge and practice in the area of infectious diseases at the highest standards for health, social and education professionals. Mai multe detalii...


În perioada 13.03.2014 - 12.10.2015 Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Bals" implementează proiectul "Centrul român de cercetare biomoleculară aplicată bolilor infecțioase". (detalii...)


Avem placerea de a va prezenta Cursul Postuniversitar de Management in Studiile Clinice. Acest curs a fost creat in 2007 de catre Fundatia pentru Dezvoltare si Management din Gdansk (GFKM), Polonia, in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie Gdansk, Polonia si Asociatiile de Buna Practica Clinica din Polonia si Spania. Pentru mai multe informatii accesati site-ul dedical dedicat acestui curs.


Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș  (INBI Matei Balș) participă în perioada 2012-2014  la proiectul  European  HProImmune - Promovarea Vaccinării la Personalul Medical din Europa,  coordonat de Institutul de Medicină Preventivă, Mediu și Sănătate Ocupațională, Prolepsis din Grecia.

HProImmune (Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe) este un proiect cu o durată de 3 ani și este co-finanțat de DG SANCO Programul de Sănătate Publică 2008-2013.

INBI Matei Balș este partener in acest proiect alături de instituții importante din Europa și anume:

  • Institutul Superior de Sănătate, Italia;
  • Universitatea Tehnologică, Cipru;
  • Universitatea Tehnică, Dresda, Germania;
  • Institutul de Sănătate Ocupațională Nofer, Polonia;
  • Mokymų, Tyrimų ir Vystymo Centras, Lithuania;
  • Centrul Elen de Prevenire și Control al Bolilor;
  • Asociația Națională Elenă a Asistenților Medicali;
  • Fundația Romtens, Romania;
  • Agenția pentru Protecția Sănătății, Marea Britanie;
  • Centrul WHO/EURO pentru Mediu și Sănătate.

Scopul proiectului este de a promova vaccinarea in randul personalului medical (Health Care Workers - HCWs) din Europa, element esențial pentru sănătatea publică. Mai multe detalii...


Curs de comunicare doctor-pacient in patologia HIV/SIDA.
Obiectivul cursului este imbunatatirea comunicarii in relatia doctor pacient, in patologia HIV/SIDA. Mai multe detalii...Avem plăcerea să vă invităm să participaţi la cursul dedicat asistenţilor medicali , organizat de Synevo Central Lab şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş”, în Bucuresti.Cursul are ca scop: pregătirea temeinică a asistenţilor medicali pentru participarea lor ca membrii în echipele de studii clinice dezvoltate în clinicile din România şi se adresează asistenţilor medicali generalişti sau de laborator din clinicile medicale româneşti (clinici universitare, spitale de stat şi instituţii private), care sunt deja componenţi ai echipelor medicale ce desfăşoară studii clinice în România sau sunt începători, fără experienţă, dornici însă de a fi asistenţi de studii clinice. Mai multe detalii: http://www.synevoclinicalresearch.com/page/6/synevo-education/Conform Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Infecției HIV, testarea HIV în România este gratuită pentru toate categoriile de populație, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat!
Testarea HIV gratuită se face prin Centrele de Testare ale tuturor Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București, precum și în toate maternitățile, cu sau fără trimitere de la medicul de familie sau specialist.
În Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" testarea HIV este gratuită.
Persoanele interesate se pot adresa direct secțiilor de zi pentru adulți și copii, în intervalul orar 09.00 - 15.00.


Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Bals" este prima unitate sanitară, de stat, certificată ISO 9001/2000 pentru calitatea serviciilor de asistenţă medicală de specialitate

Institutul are 740 de paturi grupate în secţii de pediatrie şi secţii pentru adulţi, cu o bază tehnică deosebită, la standarde internaţionale, de asemeni certificate ISO 9001/2000 din punct de vedere al calităţii.

Institutul este bază de învăţamânt şi cercetare pentru studenţii în medicină, rezidenţi şi specialişti în boli infecţioase.

Institutul este complet informatizat la nivel de laboratoare, secţii clinice, farmacie, contabilitate şi serviciu statistică.Conditii de internare

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
2. Dovada calitatii de asigurat :
Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit, adeverinta coasigurat
Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
Copii in varsta de pana la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.
Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.
Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate – Act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.
3. Buletinul sau cartea de identitate.