• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

  • 021 201 09 80

  • secretariatinbi@mateibals.ro

COVID19-CARE - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș''

COD SMIS: 2014+ 138080

În data de 08.12.2020, începând cu orele 08.30, va avea loc conferința de lansare a proiectului “COVID19-CARE - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș'', COD SMIS: 2014+ 138080, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Evenimentul va avea loc la sediul Institutului National de Boli Infectioase "Prof.Dr. Matei Balș” și va fi susținut de reprezentantul legal al Beneficiarului - Acad. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel împreună cu Dna Dobrescu Cătălina Mihaela, Manager proiect Unitate de Implementare Proiect.

Agenda evenimentului cuprinde  prezentarea contextului implementării proiectului, obiectivele acestuia, precum și date tehnice cu privire la echipamentele ce urmează a fi achiziționate prin proiect.  

Participanții la eveniment vor fi medici si asistenți medicali, membrii echipei de proiect precum și reprezentanți ai conducerii Institutului National de Boli Infectioase "Prof.Dr. Matei Balș”, beneficiar al proiectului.

Proiectul este implementat de Institutul National de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș", in calitate de beneficiar si se derulează in intervalul 06.08.2020 - 30.04.2021.

Obiectivul general al proiectului este de protejare a sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și de obținere a unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza provocată de SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 prin dotarea adecvată a Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

OS 2 – Asigurarea unui act medical de înaltă calitate în gestionarea crizei sanitare provocate de COVID-19 prin dotarea crespunzătoare cu echipamente medicale și de protecție a Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

OS 3 – 2000 de pacienți influențați pozitiv prin creșterea capacității de gestionare a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

OS 4 – 1200 de specialiști din cadrul instituției Solicitantului influențați pozitiv/sprijiniți în livrarea unui act medical de înaltă calitate prin dotarea Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș cu echipamente medicale și de protecție adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

Grupul țintă aferent proiectului vizează populația României ținând cont de faptul că spitalul deservește pacienți de pe întreg teritoriul țării.

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt:

®    A.1.1 Achizitionarea echipamentelor, aparaturii si tuturor dispozitivelor necesare pentru tratamentul pacientilor cu infecție COVID-19

®    A.2.1 Managementul general si financiar al proiectului

®    A.3.1 Campanie de informare si promovare a proiectului.

®    A.4.1 Auditul finanaciar al proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 46.503.042,97 lei contribuția aferentă fondurilor UE fiind de 100%.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:

Dobrescu Catalina Mihaela

Manager proiect

Telefon: 021/2010980

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

“COVID19-CARE - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Institutului National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

COD SMIS: 2014+ 138080

Institutul National de Boli Infectioase "Prof.Dr. Matei Bals", anunta demararea proiectului COVID19-CARE - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Institutului National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals'', COD SMIS: 2014+ 138080, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Proiectul este implementat de Institutul National de Boli Infectioase "Prof.Dr. Matei Bals", in calitate de beneficiar si se deruleaza in intervalul 01.02.2020 - 30.04.2021.

Obiectivul general al proiectului este de protejare a sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 si de obtinere a unui rapuns in timp util si eficient al sistemului medical public la criza provocata de SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Imbunatatirea capacitatii de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2 prin dotarea adecvata a Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals.

OS 2 – Asigurarea unui act medical de inalta calitate in gestionarea crizei sanitare provocate de COVID-19 prin dotarea crespunzatoare cu echipamente medicale si de protectie a Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals.

OS 3 – 2000 de pacienti influentati pozitiv prin cresterea capacitatii de gestionare a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2 a Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals.

OS 4 – 1200 de specialisti din cadrul institutiei Solicitantului influentati pozitiv/sprijiniti in livrarea unui act medical de inalta calitate prin dotarea Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals cu echipamente medicale si de protectie adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

Grupul tinta aferent proiectului vizeaza populatia Romaniei tinand cont de faptul ca Institutul deserveste pacienti de pe intreg teritoriul tarii

Activitatile previzionate in cadrul proiectului sunt:

  • A.1.1 Achizitionarea echipamentelor, aparaturii si tuturor dispozitivelor necesare pentru tratamentul pacientilor cu infectie COVID-19
  • A.2.1 Managementul general si financiar al proiectului
  • A.3.1 Campanie de informare si promovare a proiectului.
  • A.4.1 Auditul finanaciar al proiectului

Contributia aferenta fondurilor UE este de 46.503.042,97.

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Date de contact:

Dobrescu Catalina Mihaela

Manager proiect

Telefon: 021/2010980

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

Documente: