Anunţ selecţie parteneri POCU

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr 93/2016 si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta si Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (aprilie 2016 actualizat prin corrigendum la data de 29.11.2016) si Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” (Octombrie 2016),

Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” (INBIMB) anunţa organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali si/sau transnaţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementării unui proiect ce va fi depus in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare: (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Prioritatea de investiţii 9,iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alini, a),

 1. Obiectivul specific al apelurilor de proiecte este: “Imbunatatirea nivelului de competente al profesioniştilor din sectorul medicaf' (OS 4.8).
 2. Obiectivul general al proiectului propus este creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, conform Priorităţii de investi sii 9.IV.
 3. Scopul proiectului este imbunatatirea nivelului de competente a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel naţional si local prin furnizarea de programe de formare si organizarea de schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul acţiunilor de cooperare transnaţionala.
 4. Buget total estimat al proiectului: minim 1.200.000 euro - maxim 3.000.000 euro;
 5. Durata estimata a proiectului: 36 luni, de la data aprobării finanţării;
 6. Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului: NIVEL NATIONAL (toate regiunile României).

Anunturi angajare


10.04.2019:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post asistent medical debutant generalist (PL)– Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți
 • 1 (un) post infirmieră (G)– Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți

Documente:


10.04.2019:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post asistent medical principal (PL), generalist –Sectia Clinica I Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post asistent medical (PL), generalist –Sectia Clinica I Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post infirmiera (G)- Sectia Clinica I Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post îngrijitoare (G)- Sectia Clinica I Boli Infectioase Adulti
 • 2 (doua) posturi infirmiera (G)- Sectia Clinica III Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post îngrijitoare (G)- Sectia Clinica III Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post îngrijitoare (G)- Sectia Clinica V Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post asistent medical principal (S), generalist –Sectia Clinica VI Boli Infectioase Adulti.
 • 1 (un) post infirmiera (G)- Sectia Clinica VI Boli Infectioase Adulti
 • 1 (un) post asistent medical principal (PL), generalist –Sectia Clinica VII Terapie Intensiva Adulti
 • 1 (un) post infirmiera (G)- Sectia Clinica VII Terapie Intensiva Adulti
 • 2 (doua) posturi îngrijitoare (G)-Sectia Clinica VII Terapie Intensiva Adulti
 • 1 (un) post infirmiera (G)-Spitalizare de Zi HIV/SIDA si Boli Infectioase Adulți
 • 1 (un) post îngrijitoare (G)-Sectia Clinica VIII Boli Infectioase-HIV/SIDA Copii
 • 1 (un) post asistent medical principal (PL), pediatrie –Sectia Clinica IX Boli Infectioase Copii
 • 1 (un) post asistent medical principal (PL), generalist –Sectia Clinica IX Boli Infectioase Copii
 • 1 (un) post asistent medical (PL), generalist –Sectia Clinica X Boli Infectioase Copii
 • 1 (un) post asistent medical principal (PL), pediatrie–Sectia Clinica X Boli Infectioase Copii
 • 1 (un) post infirmiera (G)-Sectia Clinica XII Terapie Intensiva Copii
 • 1 (un) post muncitor necalificat I (G)- Bloc Alimentar
 • 1 (un) post muncitor calificat II electrician (M) – Intreținere clădiri și instalații, apa, lumina și încălzire

Documente:


20.03.2019:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post asistent medical generalist (PL) - Secția VII Terapie Intensivă Adulți
 • 1 (un) post asistent medical debutant generalist (PL) - Secția VII Terapie Intensivă Adulți

Documente:


11.03.2019:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post muncitor calificat IV-BUCĂTAR - Bloc alimentar

Documente:


28.02.2019:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) - Secția Clinică IX - Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) — Secția Clinică VII - Terapie Intensivă Adulți.

Documente:


09.01.2019:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post asistent medical principal (PL) specialitatea generalist -Laborator Analize Medicale Microbiologie.
 • 1 (un) post asistent medical generalist (PL)—Sectia Clinica XI Boli Infectioase Copii
 • 1 (un) post asistent medical debutant generalist (PL)-Sectia Clinica VIII Boli Infectioase HIV/SIDA copii
 • 1 (un) post asistent medical debutant generalist (S)-Sectia Clinica XII Terapie Intensiva Copii
 • 1 (un) post — 0,5 norma, asistent medical principal (PL) specialitatea laborator- Serviciul de Anatomie patologica -Compartiment prosectura.
 • 1 (un) post registrator medical (M)—Laborator Analize Medicale Biochimie.
 • 2 (doua) posturi registrator medical (M)-Compartiment Primiri Urgente de specialitate
 • 1 (un) post registrator medical (M)-Birou Informatica si Arhiva Medicala
 • 1 (un) post statistician medical (M)—Birou Informatica si Arhiva Medicala
 • 1 (un) post inginer specialist gr.IA (S)-Birou Tehnic

Documente:


18.12.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Muncitor Calificat II-Electrician, - Echipa Muncitori Punct Stație Oxigen;

Documente:


12.12.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Infirmieră (G), - Secția Clinică II - Boli Infecțioase Adulți;

Documente:


29.11.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Asistent Medical, generalist(PL) - Secția Clinică I - Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) - Secția Clinică I - Boli Infecțioase Adulți;

Documente:


19.11.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post Asistent Medical, generalist(PL) - Secția Clinică X - Boli Infecțioase Copii;

Documente:


06.11.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post Asistent Medical, generalist(PL) - Secția Clinică IV - Boli Infecțioase Adulți;

Documente:


12.10.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post Asistent Medical Principal, generalist(PL) - Secția Clinică VIII - Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Asistent Medical Debutant, generalist(PL) - Secția Clinică VIII - Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Asistent Medical Debutant, generalist(PL) - Secția Clinică IX- Boli Infecțioase Copii;

Documente:


11.10.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Muncitor Calificat II - Electrician - Formația Muncitori Întreținere Clădiri și Instalații, Apă, Lumină și Încălzire.

Documente:


04.09.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică II - Boli Infecțioase Adulți.
 • 1 (un) post Muncitor Calificat II - Electrician - Formația Muncitori Întreținere Clădiri și Instalații, Apă, Lumină și Încălzire.

Documente:


07.06.2018:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post Asistent Medical Principal (PL) – Secția Clinică IX - Boli Infecțioase Copii.

Documente:


27.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Registrator Medical (M) – Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate.

Documente:19.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Cercetător ştiinţific–fizician, spec. Fizică si biofizică (S) – Colectiv de Cercetare Stiinţifică de Laborator Clinic si Paraclinic.

Documente:


19.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Ingrijitoare (G) – Secţia Clinică IV - Boli Infecţioase Adulţi.

Documente:


18.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Infirmiera (G) - Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate..

Documente:


15.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Economist specialist IA, economice, (S) - Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale;
 • 1 (un) post Referent de specialitate, gr. I, spec. Psihologie, (S) - Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale;
 • 1 (un) post Sofer autosanitară III – Compartiment Transporturi Auto;
 • 2 (două) posturi Asistent Medical, generalist (PL) - Secţia Clinică I - Boli Infecţioase Adulţi;
 • 1 (un) post Ingrijitoare, (G) - Secţia Clinică I - Boli Infecţioase Adulţi;
 • 1 (un) post Inginer debutant, spec. Inginerie genetică (S) – Laborator de Analize Medicale Microbiologie.

Documente:


15.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Asistent Medical Debutant, generalist (PL) - Secţia Clinică IV - Boli Infecţioase Adulti;
 • 2 (doua) posturi Registrator Medical (M) - Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate.

Documente:


15.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Asistent Medical Principal, generalist (PL) - Secţia Clinică XIII-Boli Infecţioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Asistent Medical Principal, generalist (PL) - Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate;
 • 1 (un) post Asistent Medical, generalist (PL) – Unitatea de Transfuzie Sanguină.

Documente:


15.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Statistician medical, (M) - Birou Evaluare şi Statistică Medicală;
 • 3 (trei) posturi Statistician medical, (M) - Birou Informatică şi Arhivă Medicală;
 • 1 (un) post Asistent Medical, generalist (PL) – Sterilizare;
 • 1 (un) post Asistent Medical Debutant, generalist (PL) - Serviciu de Anatomie Patologică;
 • 1 (un) post Ingrijitoare, (G) - Secţia Clinică VI - Boli Infecţioase Adulţi;
 • 1 (un) post Muncitor necalificat I, (G) – Compartiment Seră-Curte;
 • 1 (un) post Inginer, gr.II, spec. Inginerie medicală (S) – Posturi Fixe.

Documente:


07.12.2017:
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractual vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (unu) post Asistent Medical Debutant, generalist (PL) - Secţia Clinică IX - Boli Infecţioase Copii;
 • 1 (unu) post Asistent Medical Debutant, generalist (PL) - Secţia Clinică XI - Boli Infecţioase Copii;
 • 1 (unu) post Asistent Medical Debutant, generalist (PL) - Secţia Clinică XIII - Boli Infecţioase HIV/SIDA Copii;
 • 2 (două) posturi Asistent Medical Debutant, radiologie (PL) - Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală;
 • 1 (unu) post Asistent Medical , farmacie (PL) - Farmacie; - 1 (unu) post Ingrijitoare, (G) - Secţia Clinică V - Boli Infecţioase Adulţi;
 • 1 (unu) post Economist I, (S) - Birou Administrativ, Patrimoniu; - 3 (trei) posturi Muncitor Necalificat I, (G) - Bloc Alimentar;
 • 3 (trei) posturi Muncitor Calificat IV - Bucătar, (G) - Bloc Alimentar.

Documente:


28.11.2017:
1 (unu) post Muncitor Calificat IV, - Lenjereasă (G) - Lenjerie


22.11.2017:
1 (unu) Economist specialist IA (S), - Serviciul R.U.N.O.S.


14.11.2017:
- 4(patru) posturi Asistent medical principal, generalist (PL) - Secția Clinică XI - Boli Infecțioase copii
- 2(doua) posturi Ingrijitoare,(G) - Secția Clinică XI - Boli Infecțioase Copii
- 1(unu) post Asistent Medical Debutant, generalist (PL) - Cabinet Cardiologie07.11.2017:
Asistent medical principal, generalist (PL) - Secția Clinică XIII - Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii


24.10.2017:
Registrator medical (M), Centrul de Primiri Urgente de Specialitate
Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică II - Boli Infecțioase Adulti12.10.2017: Asistent medical principal - Secția Clinică XIII - Boli infecțioase HIV/SIDA Copii


09.10.2017


22.09.2017: Registrator medical,Compartimentul de Primiri Urgente de Specialitate11.04.2017: Angajare pe perioadă determinată: Asistent medical principal generalist cu (PL).


21.12.2016: Angajare pe perioadă nedeterminată: Asistenți medicali, statisticieni medicali, infirmiere, îngrijitoare.
Termen de depunere al dosarelor: 12 ianuarie 201721.12.2016: Angajare pe perioadă determinată: Asistenți medicali, statisticieni medicali.
Termen de depunere al dosarelor: 05 ianuarie 2017

Anunț servicii pază și protecție

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” organizează în data de 22 decembrie 2017, ora 10, la sediul din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, procedură simplificată proprie în vederea atribuirii contractului de Servicii de pază și protecție.
Documentația se poate ridica de la sediul Institutului până la data de 21 decembrie 2017, din clădirea Administrație, camera 106 Birou Achiziții Publice.
 
Manager,
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel

Asistenta tehnica de supervizare a contractului proiectare si executie

Obiect consultare: Servicii supervizare lucrari
Descriere consultare: Stabilirea specificatiilor , astfel incat ofertele tehnice sa reflecte desfasurarea unu serviciu conform rigorilor legislative
Aspecte supuse consultarii: Specificatiile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini
Data limita transmitere propuneri: 07.03.2018
Data limita consultare: 23.03.2018
Modalitate desfasurare: Observatiile si sugestiile vor fi transmise pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. avand la subiect : "Supervizare lucrari-Consultarea pietii"

Documente atasate: Caiet de sarcini

Anunț servicii de investigații imagistice tip RMN

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” organizează în data de 19 decembrie 2018, ora 12, la sediul din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, procedură simplificată proprie în vederea atribuirii contractului de Servicii investigații imagistice de tip Rezonanță Magnetică Nucleară..
Documentația se poate ridica de la sediul Institutului, până la data de 17 decembrie 2017, din clădirea Administrației, camera 106 Birou Achiziții Publice.
Manager,
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel

Anunț închiriere spațiu RMN

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” organizează în data de 19 decembrie 2018, ora 12, la sediul din str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, sector 2, negociere în vederea atribuirii contractului de închiriere spațiu RMN.
Documentația se poate ridica de la sediul Institutului până la data de 17 decembrie 2018, din clădirea Administrație, cam.106.

Manager,
Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel