siglaProiect

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

“CENTRUL ROMAN DE CERCETARE BIOMOLECULARA APLICATA BOLILOR INFECTIOASE“

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


cod ID/SMIS: 1871/49153
Axa prioritara 2-Operatiunea 2.2.1- Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Beneficiar: Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals”
Sediu: Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, sector 2, București
Date contact: Tel. 021 318 60 90, Fax: 021 318 60 90
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date despre Autoritatea de Management:

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE)
Adresa: București, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1
Tel/Fax: 021 318 30 60;
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.ancs.ro/ ; www.minind.ro ; www.fonduri-ue.ro


Obiectivul general
Dezvoltarea capacitatii de cercetare medicala din Romania, prin realizarea unei infrastructuri moderne si actuale de Cercetare Biomoleculara Aplicata Bolilor Infectioase, in scopul cresterii calităţii şi eficienţei cercetarii clinice si a imbunătăţirii sănatatii publice.

Scopul proiectului
Crearea şi dezvoltarea unui Centru de Cercetare Biomoleculara aplicata Bolilor Infectioase si a unui departament de Telemedicina care sa se alinieze la cerintele europene de Cercetare-Dezvoltare, cu implicatii pozitive asupra cercetarii naţionale şi europene in domeniul studiat.

Obiective specifice:

 • - Modernizarea si extinderea unei cladiri existente, in scopul crearii Centrului Roman de Cercetare Biomoleculara Aplicata Bolilor Infectioase (CRCBABI) care va cuprinde 7 laboratoare pentru activitati de cercetare in medicina bolilor infectioase;
 • - Modernizarea a 6 laboratoare de cercetare medicala existente in prezent si crearea unui Laborator nou cu nivel de biosecuritate BSL3-BSL4 în domeniul bolilor infectioase, prin dotarea fiecaruia cu aparatura CD de ultima ora;
 • - Creşterea capacităţii instituţionale a Institutului National de Boli Infectioase “Prof. Dr.Matei Bals” in a dezvolta proiecte de cercetare nationale si internationale în domeniul bolilor infectioase;
 • - Atragerea de tineri si specialisti in domeniul cercetarii medicale, prin crearea de locuri de munca in CD si intarirea procesului de invatamant universitar la nivelul INBI ca institut de interes national cu activitate CD si ca spital clinic universitar;

Bugetul proiectului:

 • Valoarea totala: 49.231.110,40 lei din care:
 • Valoarea totala eligibila: 40.000.000 lei
 • Valoarea eligibila nerambursabila acordata din FEDR: 34.104.000 lei
 • Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 5.896.000 lei
 • Co-finantarea eligibila a Beneficiarului: 0 lei
 • Valoare TVA, aferenta cheltuielilor eligibile: 9.231.110,40 lei

Durata: Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 19 luni. Locația de desfășurare: Str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, sector 2, București


Beneficiari direcți:

 • Pacienții Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș": în medie 180.000 persoane/an;
 • Specialiștii și cercetătorii care vor lucra în cele 7 laboratoare modernizate și dotate ale Centrului de Cercetare;
 • Comunitatea medicală din cadrul Spitalului Clinic INBI "Prof. Dr. Matei Balș" și membrii afiliați ai Academiei Europene HIV/SIDA și de Boli Infecțioase din cadrul INBI;
 • Studenții, masteranzii, doctoranzii din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București și de la alte facultăți de medicină din țară și străinătate, studenți la facultatea de Genetică, Biologie celulară, Biofizică, Farmacologie și Biochimie;
 • Comunitatea academică și științifică din România, specialiști din țară și străinătate, institutții de interes public național: Universități, Academia Română, Ministerul Sănătății, Institute de sănătate publică etc.
 • Comunitatea științifică europeană implicată în domeniul cercetării bolilor infecțioase: European Clical Society, European Center of Diseases and Control. Centrul de Cercetare în Boli Infecțioase Karolinska – Suedia, Centrul de Cercetare în Boli Infețioase – Grenoble – Franța.

Beneficiari indirecți:

 • IMM-urile farmaceutice românești interesate de tratamentul bolilor infecțioase și de cercetările biomoleculare în domeniu, pentru realizarea de noi vaccinuri împotriva unor virusuri noi;
 • IMM-urile farmaceutice străine interesate de realizarea unor studii clinice și transfer tehnologic bidirecțional;
 • Centrele de cercetare din străinătate cu activități specifice proiectului.

Rezultatele proiectului:

 • Crearea unui Centru modern și în premieră în România, pentru Cercetarea Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecțioase, prin extinderea și modernizarea unei clădiri existente, care va avea 4078 metri pătrați suprafață desfășurată;
 • 6 Laboratoare Cercetare-Dezvoltare modernizate: Laborator Biochimie, Laborator Hematologie, Laborator Imunologie, Laborator Bacteriologie și Virusologie, Laborator Genetică Moleculară și culturi celulare;
 • 1 Laborator Cercetare-Dezvoltare nou creat – etaj 4, în sitem de biosecuritate BSL ¾ și zonă izolare pacienți în sistem PIV;
 • Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziționate prin proiect;
 • Evenimente promovare proiect: 3 conferințe proiect.

Pe perioada de operare a Centrului de cercetare CRCBABI, după implementarea proiectului, se vor crea noi locuri de muncă: 17 posturi specialitate din care 13 în cercetare.

Alte rezultate:

 • Vor fi promovate parteneriate cu mediul universitar, academic și cu societatea științifică internațională, prin colaborări cu: Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Oradea, Facultatea de Medicină – Universitatea Ovidius Constanța; Centrul de cercetare în Boli Infecțioase Karolinska – Suedia; Centrul de Cercetare în Boli Infecțioase Grenoble-Franța; European AIDS Clinical Society; European Center of Diseases Control;
 • Minim 2 participări anuale la conferințe/congrese naționale pe teme de cercetare biomoleculară și genetică abordate în cadrul centrului;
 • Realizarea de strategii de practică medicală pentru studenți, rezidenți, doctoranzi etc., susținerea de teze de licență și doctorat.

Valoarea adaugată a proiectului constă în:

 • Crearea unei infrastructuri de cercetare medicală în premieră în România, care va permite efectuarea de cercetări genetice și biomoleculare pentru investigarea, diagnosticul, tratamentul și monitorizarea evoluției bolilor infețioase, mai ales pentru izolarea noilor virusuri care constituie în prezent alerte mondiale sesizate de OMS asupra sănătății populației: virusul H7N9 și coronavirus nCOV, a patologiei asociate acestora și în același timp realizarea înmagazinării, depozitării și stocării digitale a tuturor datelor medicale obținute.
 • Crearea unei facilități medicale în sistem de biosecuritatea PIII-PIV, cu un Laborator intern nou creat și o zonă izolare pacienți – pentru cazuri cu risc 4 (major) pentru sănătatea publică (risc bilogic foarte mare) –ex: febre hemoragice, infecții H7N9.
 • Cooperarea interdisciplinară pentru activități de cercetare în bolile infecțioase, prin implicarea a diferiți specialiști: clinicieni, geneticieni, biologi, biochimiști, farmacologi etc;
 • Stimularea formării profesionale a tinerilor cercetători și doctoranzi în domeniul de interes național și european, precum și diversificarea procesului de învățământ universitar.

PROMOVARE PROIECT “CENTRUL ROMAN DE CERCETARE BIOMOLECULARA APLICATA BOLILOR INFECTIOASE”:

 • Al VII lea Congres National HIV / SIDA si al II lea Forum HIV Central European 29-31 mai 2014 - Sibiu sub egida Academiei Europene HIV / SIDA si de boli infectioase. Proiectul “CENTRUL ROMAN DE CERCETARE BIOMOLECULARA APLICATA BOLILOR INFECTIOASE”, a fost facut cunoscut participantilor medici din specialitatea de boli infectioase din intreaga tara, si din alte din tari precum: UK, USA, Spania, Olanda, Germania, Italia, Franta, Lituania, Bulgaria, Serbia, Croatia, Albania, Moldova, Slovenia
 • Conferinta Nationala de Boli Infectioase “Terapia antiinfectioasa Paradigme si perspective” perioada 2-4 iulie 2014 - Timisoara, sub patronajul Academiei Europene HIV / SIDA si de boli infectioase. Proiectul a fost facut cunoscut medicilor din specialitatile de boli infectioase, dar si din conexe domeniului, din tara si din Moldova
 • Scoala Medicala de vara “Patologia infectioasa viziune transdisciplinara in era globalizarii- Acum scriem istoria 19-21 iunie 2014 - Iasi, sub patronajul Academiei Europene HIV / SIDA si de Boli Infectioase. Proiectul a fost facut cunoscut medicilor din specialitatea de boli infectioase, dar si din specialitatile conexe domeniului, din tara si din Moldova
 • Vizita oficială a delegației Comisiei europene de Dezvoltare Regională, 4 iunie 2015, formată din 20 de persoane - europarlamentari străini și români, eveniment desfasurat la nivelul INBI “Prof.Dr.Matei Bals;
 • Conferinta Nationala de Boli Infectioase 28.05-30.05.2015 desfasurata la Timisoara. Proiectul “CENTRUL ROMAN DE CERCETARE BIOMOLECULARA APLICATA BOLILOR INFECTIOASE”, a fost facut cunoscut participantilor medici din specialitatea de boli infectioase din intreaga tara, si din alte din tari

STADIU EXECUTIE LUCRARI CONSTRUCTIE:

 • Urmare a incheierii procedurii de licitatie publica deschisa, organizata pentru atribuirea contractului de lucrari executie pentru obiectivul ”Centrul Roman de Cercetare Biomoleculara Aplicata Bolilor Infectioase”, s-au demarat lucrarile incepand cu luna aprilie 2015.

ACHIZITIE ECHIPAMENTE CERCETARE- DEZVOLTARE:

 • In urma procedurilor de achizitie publica s-au achizitionat peste jumatate din echipamentele medicale prevazute in contractual de finantare