Anunț concurs

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

 • Lectori conferințe - 21 posturi; Poziția în statul de funcții: Fromator (cod COR 242401), durata contract: 1 lună, norma de 20 ore/lună;
 • Lectori conferințe - 10 posturi; Poziția în statul de funcții: Fromator (cod COR 242401), durata contract: 1 lună, norma de 20 ore/lună;

Documente atașate:

Anunț concurs

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

 • Specialist ocupațional - 1 post; Poziția în statul de funcții: Consultant în standardizare (cod COR 242316), durata contract: 12 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Expert elaborare ghid - 4 posturi; Poziția în statul de funcții: Specialist documentație studii (cod COR 214112), durată contract: 4 luni, norma de 2 ore/zi;
 • Formator - 7 posturi; Poziția în statul de funcții: Formator (cod COR 2422401), durata contract 1 lună, norma de 20 ore/lună.

Documente atașate:

Anunț selecție parteneri

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1,a)
Prioritatea de investiții (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1,a)
Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase
Cod SMIS: 108129

În conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si ale Normele metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 - cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ghidul solicitantului conditii generale, 2014 Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman — 2020 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” (Octombrie 2016);
 • Manualul Beneficiarului, Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020, Axele Prioritare 1 — 6 (septembrie 2018)
 • Contractul de finanatare cu nr. POCU/91/4/8/108129 din data de 08.12.2017

Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” (INBIMB) anunta organizarea unei proceduri de selectie a unui partener national pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii proiectului Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, Cod SMIS: 108129, accesat de catre Institutul National de Boli Infectioase ”Prof. Dr. Matei Bals” prin Programului Operational Capital Uman 2014 — 2020 (POCU), Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin.l,a) Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin.l,a) Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Rezultate selecție:

 • Anunț privind rezultatul final al procedurii de selecție a partenerilor naționali
 • Comunicat privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor naționali
 • Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor naționali - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 • Documente:

  Anunț concurs posturi vacante

  INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

  Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

  Comunicat conferință de lasare proiect

  “Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase“ cod SMIS 108129

  Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș", organizază CONFERRINȚA DE LANSARE a proiectului “Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase, cod SMIS 108129, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
  Evenimentul va avea loc luni, 8 Octombrie 2018, la ora 10:00, la Sediul Institutului Național de Boli Infecțioase"Prof.Dr. Matei Balș", din strada Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București – Sala de consiliu din Clădirea Administraţiei, Etaj 2.
  Proiectul este implementat de Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș", in calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă și se se derulează în intervalul 11.12.2017 -10.12.2020.
  Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității sistemului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educaționale corelate cu standardele internaționale de calitate și nevoile specifice în domeniu și instruirea a 940 de specialiști implicați în furnizarea de servicii de sănătate prioritare.

  Grupul țintă va fi format din 940 de persoane, personal din instituții publice, implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate, inclusiv personalul implicat în acțiunile prioritare de sănătate și medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate, aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.
  Ca și localizare, grupul țintă va fi recrutat la nivel național, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din rândul specialiștilor care furnizează servicii de sănătate în domeniul bolilor infecțioase de maximă importanță biologică (inclusiv boli asociate), în județele Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dambovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timiș, Arad și Municipiul București.

  Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt:

  • 72 de serii de cursuri EMC cu tematici relevante și de actualitate pentru managementul bolilor transmisibile prioritare (900 de participanți);
  • 6 stagii clinice in domeniul diagnosticului molecular în contextul bolilor infecțiose prioritare - adresate medicilor (60 de participanți);
  • 12 școli de vară în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor infecțioase prioritate - adresate asistenților medicali (600 de participanți);
  • 2 Standarde Ocupaționale pentru Educație și Formare Profesională dezvoltate/revizuite;
  • 2 cursuri pilot organizate pentru pretestarea Standardelor Ocupaționale dezvoltate/ revizuite în proiect;
  • 150 de participanți la manifestări științifice de instruire în domeniul bolilor infecțioase națioanale (100 de persoane) si internaționale (50 de persoane);
  • 5 vizite de studiu (cu câte 10 participanți/eveniment) intr-o țară europeană cu rezultate notabile în monitorizarea, controlul și intervenția în domeniul bolilor infecțioase prioritare;
  • 1 ghid de bune practici în domeniul bolilor infecțioase - Protocol de monitorizare integrată a pacientului cu infecție cu virus hepatitic C;
  • 22 de conferințe naționale privind prevenția, profilaxia, diagnosticul, managementul și alte provocări în tratamentul bolilor infecțioase prioritare (700 de persoane).

  Valoarea totală a proiectului este de 12.385.993,88 lei, din care 10.458.155,88 lei contribuția Uniunii Europene și 1.785.849,64 lei contribuție din bugetul național.

  Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


  Date de contact:

  ENE Luminița Gabriela
  Manager proiect
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.formaremedici.ro

  Descărcare anunț format pdf