• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

 • 021 201 09 80

 • secretariatinbi@mateibals.ro

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obiectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs următoarele posturi vacante, pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 689/23.05.2018:

 • Specialist stagiu clinic - 6 posturi; Poziția în statul de funcții: Formator (cod COR 242401), durata contract - perioadă determinată 1 lună și 10 zile, fracțiune de normă - 60 ore/durata derulării contractului;

Documente atașate:

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

 • Responsabil elaborare materiale educationale - 1 post; Poziția în statul de funcții: Specialist documentație studii (cod COR COR 214112), durată contract 4 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Expert elaborare materiale educaționale - 2 posturi; Poziția în statul de funcții: Specialist documentație studii (cod COR COR 214112), durată contract 4 luni, norma de 3 ore/zi;

Documente atașate:

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

 • Lectori conferințe - 21 posturi; Poziția în statul de funcții: Fromator (cod COR 242401), durata contract: 1 lună, norma de 20 ore/lună;
 • Lectori conferințe - 10 posturi; Poziția în statul de funcții: Fromator (cod COR 242401), durata contract: 1 lună, norma de 20 ore/lună;

Documente atașate:

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase", cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

 • Specialist ocupațional - 1 post; Poziția în statul de funcții: Consultant în standardizare (cod COR 242316), durata contract: 12 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Expert elaborare ghid - 4 posturi; Poziția în statul de funcții: Specialist documentație studii (cod COR 214112), durată contract: 4 luni, norma de 2 ore/zi;
 • Formator - 7 posturi; Poziția în statul de funcții: Formator (cod COR 2422401), durata contract 1 lună, norma de 20 ore/lună.

Documente atașate:

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1,a)
Prioritatea de investiții (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1,a)
Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase
Cod SMIS: 108129

În conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si ale Normele metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 - cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ghidul solicitantului conditii generale, 2014 Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman — 2020 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” (Octombrie 2016);
 • Manualul Beneficiarului, Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020, Axele Prioritare 1 — 6 (septembrie 2018)
 • Contractul de finanatare cu nr. POCU/91/4/8/108129 din data de 08.12.2017

Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” (INBIMB) anunta organizarea unei proceduri de selectie a unui partener national pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii proiectului Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, Cod SMIS: 108129, accesat de catre Institutul National de Boli Infectioase ”Prof. Dr. Matei Bals” prin Programului Operational Capital Uman 2014 — 2020 (POCU), Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin.l,a) Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin.l,a) Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Rezultate selecție:

Documente:

Page 1 of 3