Declaratie Summit HIV-Paris 1994

Declaraţie

Summit-ul SIDA

 Paris  1 decembrie 1994

 

 

            Noi, şefii guvernelor şi reprezentanţii celor 42 de state adunate la Paris, la data de 1 decembrie 1994 ne luăm următoarele angajamante:

 1. I.Conştienţi...

De magnitudinea epidemiei HIV/SIDA care reprezintă o ameninţare pentru umanitate,

De răspândirea ei către toate societăţile şi mediile sociale,

De obstacolele pe care le pune împotriva dezvoltării sociale şi economice, în mod special în ţările cele mai vulnerabile economic şi social, determinând aşadar inechităţi între aceste ţări,

De rolul sărăciei şi discriminării în perpetuarea epidemiei HIV/SIDA,

De pagubele ireparabile pe care epidemia HIV/SIDA le produce în cadrul familiilor şi comunităţilor,

De impactul asupra tuturor categoriilor populaţionale, în mod special însă, asupra femeilor, copiilor şi persoanelor tinere a căror rată de infectare creşte simţitor

De suferinţele fizice şi emoţionale cauzate de HIV/SIDA dar şi de nerespectarea   dreptuilor omului,

 

Atenţi la...

Obstacolele de ordin cultural, legal, economic şi politic care împiedică eforturile de informare, prevenire, îngrijire şi suport

Interdependenţa dintre prevenirea, îngrijirea şi suportul HIV/SIDA şi de rolul lor esenţial în cadrul unei strategii eficiente şi cuprinzătoare pentru a combate această epidemie,

Noile forme de solidaritate, atât naţionale cât şi internaţionale, care implică din ce în ce mai mult persoane care trăiesc cu HIV/SIDA şi organizaţii de profil comunitare,  

 

 1. II.Ne luăm următoarele angajamante...

În calitate de lideri politici, să considerăm lupta împotriva epidemiei HIV/SIDA o prioritate,

Sa fim solidari şi să acţionăm cu empatie pentru persoanele infectate HIV sau pentru cele la risc de a se infecta,

Să ne asigurăm că toate persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA se pot bucura de drepturile şi libertăţile lor, fără diferenţe şi în orice context,

Să luptăm împotriva sărăciei, stigmatizării şi discriminării,

Să mobilizăm toate forţele sociale- publicul, societatea civilă, organizaţiile comunitare şi persoanele afectate de HIV/SIDA- pentru crearea unui parteneriat de durată,

Să apreciem, să susţinem şi să recunoaştem rolul şi efortul organizaţiilor naţionale şi internaţionale în combaterea epidemiei HIV/SIDA,

Să recunoaştem şi să susţinem public programele Naţiunilor Unite pentru luptă împotriva HIV/SIDA şi să promovăm principiul unei coordonări îmbunătăţite şi susţinite în timp a acestor programe, prin care epidemia HIV/SIDA poate fi combătută,  

 

 1. III.Ne angajăm să includem în politicile noastre naţionale...

Măsuri de protecţie şi promovarea drepturilor omului, în mod special al persoanelor afectate de HIV/SIDA sau celor vulnerabile în faţa acestei epidemii, în toate mediile sociale şi legale,

Organizaţiile guvernamentale, cele comunitare şi cele constituite din persoane seropozitive HIV cu scopul formulării şi implementării politicilor publice, menite să sprijine aceste persoane,

Principii şi legi de protecţie egală a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în ceea ce priveşte accesul la serviciile de îngrijire a sănătăţii, la oportunităţile de angajare, de călătorie, de obţinere a unei locuinţe şi a compensaţiei sociale,

Următoarele abordări pentru prevenirea transmiterii viruslui HIV:

 • Promovarea accesului la diverse strategii culturale şi produse, inclusiv prezervative şi tratament pentru infecţiile transmisibile pe cale sexuală,
 • Promovarea educaţiei de prevenire, inclusiv educaţie axată pe probleme de gen şi sex, atât pentru elevi cât şi pentru publicul larg,
 • Îmbunătăţirea statusului, a educaţiei şi a condiţiilor de trai ale femeilor
 • Implementarea activităţilor specifice de reducere a riscului pentru şi în colaborare cu grupurile vulnerabile, precum grupurile aflate la risc de transmitere a virsului HIV pe cale sexuală şi populaţiile migratoare,
 • Siguranţa sângelui şi produselor de sânge,

Măsuri de îmbunătăţire a serviciilor primare de îngrijire a sănătăţii, ca bază a programelor de prevenire, îngrijire şi de integrare a activităţilor HIV/SIDA în aceste programe, cu scopul asigurării accesului universal la îngrijirea specifică HIV/SIDA,

Resursele necesare pentru a combate eficient epidemia HIV/SIDA, inclusiv suport adecvat acordat persoanelor infectate, organizaţiilor guvernamentale, non-guvernamentale şi comunitare care lucrează cu grupuri vulnerabile.

 

 

 

 1. IV.Suntem hotărâţi să consolidăm cooperarea internaţională prin următoarele măsuri şi iniţiative:

Ne vom respecta acest angajament prin suportul pe care îl vom acorda dezvoltării şi implementării programelor HIV/SIDA, coordonate în colaborare cu Fondul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA, colaborare pe care o considerăm un cadru necesar pentru consolidarea parteneriatului între toate entităţile implicate în această luptă dar şi pentru îndrumarea şi leadership-ul, la nivel global, al tuturor eforturilor de diminuare a acestei epidemii. Scopul fiecărei iniţiative va trebui definit şi dezvoltat în contextul programului co-finanţat UN dar şi a altor foruri implicate:

 1. 1.Susţinerea implicării active a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA prin iniţiative de consolidare a capacităţii şi coordonării reţelelor persoanelor seropozitive HIV şi a organizaţiilor comunitare. Prin implicarea lor totală în răspunsul comun HIV/SIDA, atât la nivel naţional cât şi global, această iniţiativă va crea premisele unui cadru politic, legal şi social suportive.
 2. 2.Promovarea colaborării globale în domeniul cercetării HIV/SIDA,  prin susţinerea parteneriatelor naţionale şi internaţionale între sectorul public şi cel privat, cu scopul descoperirii unor tehnologii noi de prevenire şi tratament, inclusivşi microbicide care să fie disponibile în ţările în curs de dezvoltare. Acest efort comun va include şi cercetare comportamentală şi socială.
 3. 3.Consolidarea relaţiilor de colaborare internaţională pentru siguranţa sângelui şi produselor de sânge, cu atenţie sporită către coordonarea informaţiilor tehnice, propunerea unor standarde de fabricaţie sigură pentru toate produsele de sânge şi promovarea parteneriatului pentru siguranţa sângelui în toate ţările.
 4. 4.Încurajarea unei iniţiative globale pentru consolidarea capacităţii ţărilor, în mod special al ţărilor în curs de dezvoltare şi celor sărace, de a asigura accesul la servicii sociale de îngrijire, suport, tratament şi metode de prevenire.
 5. 5.Mobilizarea organizaţiilor locale, naţionale şi internaţionale să asiste şi să susţină  copii şi adolescenţi, inclusiv copii orfani sau copii aflaţi la risc de infectare cu virusul HIV în efortul global de reducere a epidemiei HIV/SIDA în rândul copiilor şi adolescenţilor.
 6. 6.Susţinerea iniţiativelor de reducere a vulnerabilităţii femeilor în faţa HIV/SIDA prin intensificarea eforturilor naţionale şi internaţionale care vizează responsabilizarea individuală a femeii: prin îmbunătăţirea statusului social şi eliminiarea discriminării sociale, economice şi culturale; prin participarea femeilor la toate procesele de decizie care le vizează şi la implementarea acestora; şi prin colaborarea strânsă între reţelele care militează pentru drepturile femeilor.
 7. 7.Consolidarea mecanismelor naţionale şi internaţionale care vizează problemele de ordin etic şi de drepturile omului în contextul epidemiei HIV/SIDA, inclusiv implicarea consiliilor şi reţelelor regionale şi naţionale pentru a promova politici de tratament egal, de drepturile omului şi de etică, ca parte a răspunsului global împotriva HIV/SIDA.

Încurajăm toate ţările şi comunităţile internaţionale să pună la dispoziţie resursele necesare pentru implementarea măsurilor şi iniţiativelor descrise în această declaraţie.

Facem un apel către toate ţările, viitoarele programe comune şi co-finanţate de către Fondul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA cât şi organizaţiile membre, să ia toate măsurile necesare posibile pentru implementarea Declaraţiei în colaborare cu programele bilaterale şi  multilaterale de suport dar şi cu organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale.

 

Paris, 1 decembrie 1994            

 

Ţările semnatare

 

Argentina                                Maroc

Australia                                  Mozambic

Bahamas                                 Norvegia

Belgia                                      Portugalia      

Brazilia                                    Rusia  

Burundi                                   România         

Cambogia                                Senegal

Camerun                                 Spania

Canada                                    Suedia

China                                       Tanzania

Coasta de Fildeş                      Tailanda

Danemarca                             Tunisia

Djibouti                                   Uganda

Elveţia                                     Statele Unite ale Americii

Finlanda                                  Vietnam

Franţa                                      Zambia

Germania                                Zimbabue                   

India                                         Olanda

Indonezia

Insulele Filipine

Italia

Japonia

Marea Britanie

Mexic