• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

 • 021 201 09 80

 • secretariatinbi@mateibals.ro

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 post Medic specialist, specialitate pediatrie – Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 post Medic specialist, specialitate pediatrie – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;
 • 1 post Medic specialist, specialitate pediatrie – Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii.

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale temporar vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post  Economist gr.II (S) - Birou Achiziții Publice și Contractare;
 • 1 (un ) post Referent de specialitate debutant (S) - Fisier informații, cu desfășurarea activității la Birou Achiziții Publice și Contractare;
 • 1 (un) post Registrator medical (M) - Fisier informații, cu desfășurarea activității la Birou Achiziții Publice și Contractare;
 • 1 (un) post Asistent medical principal (PL) - Sectia Clinică V Boli Infectiooase Adulti;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică VIII  HIV/SIDA și Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (PL) - Secția Clinică VIII  HIV/SIDA și Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (S) - Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;
 • 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) - CPU-S.   

Documente:

Tematică:

 

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

- 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (S) - Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;

- 2 (două) posturi Asistent medical principal, generalist (PL) - Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;

- 5 (cinci) posturi Infirmieră (G) - Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;

- 4 (patru) posturi Îngrijitoare (G) - Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți;

- 2 (două) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;

- 4 (patru) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Infirmieră (G) - Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) - Cabinet Chirurgie generală 2, cu desfășurarea activității la Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;

- 4 (patru) posturi Îngrijitoare (G) - Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) - Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) - Spitalizare de zi HIV/SIDA si Boli Infecțioase Adulti;

- 2 (două) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;

- 2 (două) posturi Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Infirmieră (G) - Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;

- 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) - Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;

- 1 (un) post Infirmieră (G) - Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) - Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;

- 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) - Compartiment boli infecțioase (Febre hemoragice);

- 1 (un) post Statistician medical debutant (M) - Compartiment boli infecțioase (Febre hemoragice), cu desfășurarea activității la CPU-S;

- 1 (un) post Asistent medical principal, laborator (PL) - Laborator de analize medicale-virusologie;

- 1 (un) post Asistent medical debutant, laborator (PL) - Laborator de analize medicale-virusologie;

- 1 (un) post Asistent medical debutant, laborator (PL) - Laborator genetică moleculară;

- 5 (cinci) posturi Asistent medical debutant, radiologie (PL) - Laborator Radiologie-Imagistică medicală;

- 5 (cinci) posturi Asistent medical, radiologie (PL) - Laborator Radiologie-Imagistică medicală;

- 3 (trei) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică VIII HIV/SIDA și Boli infecțioase Copii;

- 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) - Secția Clinică VIII HIV/SIDA și Boli infecțioase Copii;

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) - Spitalizare de zi HIV/SIDA si Boli Infecțioase Copii;

- 2 (două) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;

- 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;

- 4 (patru) posturi Îngrijitoare (G) - Secția Clinică X Boli infecțioase Copii;

- 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (S) – Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;

- 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;

- 3 (trei) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) - Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) - Secția Clinică XI Boli infecțioase Copii;

- 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) - Centrul Național Antirabic;

- 6 (șase) posturi Asistent medical, generalist (PL) - CPU-S;

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) - CPU-S;

- 1 (un) post Muncitor calificat IV-liftier (G) - Echipa muncitori lift;

- 1 (un) post Muncitor calificat IV-bucătar (G) - Bloc alimentar;

- 2 (două) posturi Îngrijitoare - Sterilizare, cu desfășurarea activității la Birou Administrativ-Patrimoniu;

- 1 (un) post Inginer gradul II, specialitate inginerie mecanică (S) - Birou Tehnic;

- 1 (un) post Inginer specialist IA, specialitate inginerie mecanică (S) - Birou Tehnic.

 

Documente:

Tematică:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

- 1 post Medic specialist, specialitate boli infecțioase – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;

- 1 post Medic specialist, specialitate boli infecțioase – Compartiment boli infecțioase (Febre hemoragice);

- 1 post Medic primar, specialitate radiologie și imagistică medicală – Laborator de radiologie și imagistică medicală;

- 1 post Medic specialist, specialitate radiologie și imagistică medicală – Laborator de radiologie și imagistică medicală;

- 1 post Medic specialist, specialitate pneumologie – Compartiment Endoscopie digestivă și bronșică;

- 1 post Medic specialist, specialitate medicină de laborator – Laborator de analize medicale – Hematologie.

Documente:

Page 1 of 6