Comunicat

Ne exprimăm indignarea cu privire la apariția în presă a așa-zisului “Top al șpăgii”, prezentare vădit tendențioasă, prin publicarea unor cifre absolute, fără o prelucrare statistică raportată la numărul de internări. Această abordare afectează pe nedrept imaginea institutului și integritatea morală a personalului medical.

În perioada ianuarie – iulie 2019, în institutul nostru au fost 98.483 internări (13.608 internări spitalizare continuă și 84.875 internări spitalizare de zi), o medie de 465 internări/zi. Astfel, cele 91 de cazuri raportate în presă ar reprezenta 0,09% din totalul internărilor. Menționăm că în perioada ianuarie – iulie 2019, conducerea institutului nu a primit nicio reclamație pe această temă.

Conducerea institutului nu a tolerat, nu tolerează și nu va tolera condiționarea actului medical sub nicio formă . Orice abatere de acest tip, dovedită, duce la încetarea contractului individual de muncă.

Dorim să asigurăm pacienții noștri că la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” conducerea a luat toate măsurile necesare pentru a nu permite sub nicio formă condiționarea acordării asistenței medicale. Totodată încurajăm pacienții sau rudele acestora să aducă la cunoștința conducerii, în cel mai scurt timp, orice fel de abateri de la conduita profesională, în cazul în care acestea ar apărea.

Conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”

Întâlnirea Societăţii Europene Clinice de SIDA (European AIDS Clinical Society)

În luna ianuarie Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a găzduit întâlnirea de lucru a Societăţii Europene Clinice de SIDA (European AIDS Clinical Society) cu tema 'Standardul EACS de îngrijire a infecţiei cu HIV şi a co-infecţiilor în Europa".

Documente:

Ziua mâinilor curate – 5 Mai 2019: "Clean care for all – it's in your hands"

maini curate 2019Ziua mâinilor curate – 5 Mai 2019: "Clean care for all – it's in your hands"
Organizația Mondială a Sănătății a inițiat în anul 2009 Campania globală “Save lives: Clean Your Hands” prin care invită toate statele să se angajeze în lupta împotriva infecțiilor asociate asistenței medicale , infecții care pot să apară și prin neasigurarea igienei mâinilor de către personalul medical. Din anul 2009, ziua de 5 Mai se sărbătorește la nivel global prin evenimente de conștientizare a importanței igienei mâinilor în unitățile sanitare.

Anul acesta, prin tema propusă "Clean care for all – it's in your hands – Îngrijire curată pentru toți - este în mâinile voastre", Organizația Mondială a Sănătății invită fiecare persoană implicată în îngrijirile de sănătate să acorde atenție activităților de prevenire și control a infecțiilor, inclusiv igienei mâinilor. În momentul de față există numeroase dovezi privind impactul activităților de prevenire și control a infecțiilor asupra calității îngrijirilor și siguranței pacientului, la toate nivelurile sistemului de sănătate.

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” acordă o grijă deosebită activităților de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale, inclusiv igienei mâinilor, infrastructura de diagnostic și tratament aferente fiind la cel mai înalt standard. Prin specificul activității și prin personalul medical și universitar de care dispune, instituția noastră este angajată activ în instruirea viitorilor specialiști în domeniul prevenirii și controlului infecțiilor (medici rezidenți epidemiologi, microbiologi, infecționiști, igieniști și de alte specialități), inclusiv desfășurarea de programe de formare continuă postuniversitară și pregătire a personalului medical propriu.
Prin activitatea pe care o desfășurăm suntem permanent angajați în lupta împotriva infecțiilor, siguranța pacientului și calitatea îngrijirilor fiind obiective majore ale instituției noastre.

Sărbătorile de Paști - motiv de bucurie, nu de îmbolnăvire!

Conf.Dr.Maria NIȚESCU medic primar igiena alimentației și nutriției

Sărbătorile de Paști sunt despre bucuria Învierii Domnului Isus Hristos, despre biruința vieții asupra morții și a binelui asupra răului. Să încercăm în aceste zile, dacă nu am făcut-o până acum, să fim sau să devenim mai buni! Să fim mai buni cu noi înșine, cu sufletul și cu corpul nostru, să lăsăm la o parte răutățile, fie ele și doar verbale, și să ne aplecăm mai mult asupra celor ce au într-adevăr nevoi!

Dacă am reușit să ținem postul mare, probabil suntem mai pregătiți pentru aceste zile de sărbătoare. Dacă starea de sănătate și viața agitată de zi cu zi nu ne-au permis acest lucru sau nu am avut suficientă putere, cu atât mai mult este momentul să ne oprim din goana către nicăieri și să acordăm atenție lucrurilor ce contează cu adevărat.

Proiect P.O.C.U.

Comunicat demararare proiect
“Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase“ cod SMIS 108129

Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș", în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, anunță lansarea proiectului “Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase, cod SMIS 108129, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 11.12.2017 -10.12.2020.

Mai multe articole...